Pracownia Informatyczna Opis działalnościPracownia Informatyczna (PI) jest zespołem, którego pracownicy prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów z przedmiotów „ogólno informatycznych”. Studenci poznają zaawansowane techniki działań w arkuszu kalkulacyjnym, projektowanie i narzędzia obsługi baz danych, języki programowania, informatyczne narzędzia prowadzenia obliczeń inżynierskich. Do roku 2016, stosowany przez wiele wydziałów ZUT, system wspomagający organizację procesów dydaktycznych, był wykonany w PI.
Kierownik jednostkimgr inż. Miądlicki Karol


1dr inż. Maria Lachowiczst. wykładowca325 A91 449 42 75maria.lachowicz@zut.edu.plwww.lachowicz.zut.edu.pl
2dr inż. Henryk Maćkowiakst. wykładowca / emeryt10591 449 4161henryk.mackowiak@zut.edu.pl
3dr Sławomir Marczyńskist. wykładowca14691 449 49 89slawomir.marczynski@zut.edu.pl
4mgr Tadeusz Ziębakowskist. wykładowca12691 449 48 80tadeusz.ziebakowski@zut.edu.pl
5inż. Henryka Tyszkaprogramista10691 449 44 12henryka.tyszka@zut.edu.pl
6mgr inż. Miądlicki Karolasystent24091 449 43 38karol.miadlicki@zut.edu.plkmiadlicki.zut.edu.pl