Pracownia Mechaniczna 


W Pracowni Mechanicznej realizowane są dydaktyczne zajęcia laboratoryjne z technik wytwarzania, programowania obrabiarek CNC. Zajęcia realizowane są dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (mechanika i budowa maszyn, transport, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa). Park maszynowy znajdujący się na hali technologicznej pozwala na prowadzenie zajęć dla studentów oraz wytwarzania elementów do budowy stanowisk badawczych niezbędny do realizacji prowadzonych na wydziale projektów badawczo-rozwojowych. Pracownia Mechaniczna świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem elementów maszyn oraz obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Z uwagi na charakter pracy Pracowni Mechanicznej specjalizujemy się w wykonawstwie nietypowych zleceń oraz pojedynczych serii produkcyjnych.