Zakład Technologii Maszyn Nazwa jednostkiZakład Technologii Maszyn
Kieownik jednostkidr hab. inż. Bartosz Powałka, Prof. ZUT
Ogólny opis działalności Działalność Zakładu Technologii Maszyn koncentruje się na następujących zagadnieniach:
1. Analiza cech powierzchni obejmująca technologię warstwy wierzchniej wyrobu poprzez łączenie w jednej operacji technik obróbki ubytkowej i plastycznej. Badania nad synergią efektów gładkościowych w obróbce wykończeniowej powierzchni przestrzennych złożonych przez frezowanie i nagniatanie. Analiza właściwości technologicznych i eksploatacyjnych powierzchni. Metrologia powierzchni oraz długości i kąta. Metody statystyczne w sterowaniu produkcją i w planowaniu eksperymentów.
2. Strategie obróbkowe przedmiotów o złożonej geometrii w ujściu komputerowo wspomaganego wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem obróbki wieloosiowej.
3. Nietypowe operacje toczenia – toczenie przedmiotów o przekrojach niekołowych.
4. Analiza wpływu parametrów procesu Selektywnego Stapiania Laserowego na właściwości przetwarzanych materiałów - metali, stopów metali oraz kompozytów w osnowach metalicznych.
5. Skrawalność materiałów przetwarzanych przy użyciu Selektywnego Stapiania Laserowego.
6. Projektowanie ażurowych nieregularnych struktur jednomateriałowych dopasowanych do wybranych właściwości obiektów wytwarzanych metodą przyrostową z metali i ich stopów.
7. Obróbka skrawaniem tworzyw biozgodnych na potrzeby inżynierii biomedycznej.
8. Szybkie prototypowanie z wykorzystaniem materiałów biokompatybilnych.
9. Poszukiwanie słabych ogniw konstrukcji obrabiarek, poszukiwanie nowych rodzajów materiałów na elementy korpusowe obrabiarek w szczególności materiałów kompozytowych łączących różne właściwości. Pasywna eliminacja drgań obrabiarek.
10. Predykcja i eliminacja drgań samowzbudnych, operacyjna analiza modalna w obróbce skrawaniem, rozwój metod receptancji liniowej.


lptytuł, imię, nazwiskostanowiskopokójtelefonemailstrona www
dr hab. inż. Bartosz PowałkaProfesor ZUT, Kierownik ZTM13891 449 49 30bartosz.powalka@zut.edu.plbrak
1dr inż. Daniel GrochałaAdiunkt, Kierownik Laboratorium Topografii Powierzchni24391 449 42 22daniel.grochala@zut.edu.plwww.dgrochala.zut.edu.pl
2dr inż. Marta KrawczykAdiunkt23591 449 43 77mkrawczyk@zut.edu.plwww.mkrawczyk.zut.edu.pl
3dr inż. Krzysztof ChmielewskiStarszy wykładowca / Emeryt24491 449 46 81krzysztof.chmielewski@zut.edu.pl
4dr inż. Tomasz OkulikKierownik Pracowni MechanicznejHT 5191 449 46 23tomasz.okulik@zut.edu.plbrak
5dr inż. Krzysztof FilipowiczAsystent23591 449 43 77kfilipowicz@zut.edu.plkfilipowicz.zut.edu.pl
6dr inż Bolesław FabisiakAdiunkt318A601 855756fabisiak@zut.edu.plfabisiak.zut.edu.pl
7dr hab. inż. Witold BiedunkiewiczProfesor ZUT22691 449 44 96witold.biedunkiewicz@zut.edu.plbrak
8dr hab. inż. Janusz CieloszykAdiunkt23191 449 42 58janusz.cieloszyk@zut.edu.plbrak
9dr inż. Dariusz GrzesiakAdiunkt, Kierownik Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania23591 449 43 77dariusz.grzesiak@zut.edu.plbrak
10dr inż. Michał SzydłowskiAdiunktHT 2791 449 41 04michal.szydlowski@zut.edu.plmszydlowski.zut.edu.pl
11dr inż. Marcin KrólikowskiStarszy wykładowca12491 449 43 84marcin.krolikowski@zut.edu.plbrak
12mgr inż. Jasiewicz MarcinAsystent24091 449 4338marcin.jasiewicz@zut.edu.plbrak