Aktualności


15.02.2018Onet pisze o działaniach ITM 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem umieszczonym na portalu onet.pl dotyczącego projektu realizowanego przez ITM.  Odnośnik do artykułu pod tytułem: Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym powstaje "dźwig przyszłości" znajdą Państwo poniżej. 

https://szczecin.onet.pl/na-zachodniopomorskim-uniwersytecie-technologicznym-powstaje-dzwig-przyszlosci/

12.02.2018 Stypendia dla studentów 

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium Zalando na rok akademicki 2017/2018. Konkurs adresowany jest do studentów. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł. Szczegóły na stronie organizatora. 

07.02.2018Porozumienie o współpracy z FAURECIA GORZÓW S. A.  

07-02-2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (reprezentowanym przez WIMiM) a firmą FAURECIA GORZÓW  S. A. Strony porozumienia w ramach współpracy wyraziły intencję podejmowania wspólnych prac badawczo rozwojowych, wprowadzania do programu kształcenia na studiach I, II i III stopnia, tematyki związanej z zagadnieniami zgłoszonymi przez FAURECIA GORZÓW  S. A., kierowania wybranych studentów na praktyki zawodowe, promowania wybranych problemów technicznych poprzez organizowanie wspólnie z FAURECIA konkursów na najlepszą pracę dyplomową, włączania do propozycji tematów prac dyplomowych zagadnień zgłoszonych przez firmę FAURECIA a w szczególności aktywnego wspierania Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w realizacji programu praktyk studenckich i stażów absolwentów.
04.02.2018Koło Naukowe Lean Management spotkanie organizacyjne pracowników ITM i przedsiębiorstw

Z inicjatywy firmy Cargotec Poland Sp. z o. o. w dniu 02.02.2018 odbyło się spotkanie pasjonatów filozofii Lean Management na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Głównym celem spotkania było omówienia zasad współpracy największych firm naszego regionu z nowym Kołem Naukowym „Lean Management”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich przedsiębiorstw jak:

1.       Cargotec Poland Sp. z o.o.

2.       DGS Poland

3.       Brigestone Stargard Sp. z o. o.

4.       3shape Poland

5.       Radiometer Sp. z o. o.

Przedstawiciele firm zadeklarowali chęć zorganizowania warsztatów praktycznych z zakresu nowoczesnych metod zarzadzania. Planowane warsztaty będą związane z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów występujących w firmach z wykorzystaniem takich metod jak: 5S, SMED, TPM, analiza 8D.

Koło Naukowe Lean Management zostanie utworzone w marcu 2018 pod patronatem firm.

03.02.2018Uroczysta Sesja Naukowa z okazji 65 lecia pracy dydaktycznej Pana Profesora Wiesława Olszaka

Chcielibyśmy z przyjemnością powiadomić, że pod Patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, prof. Mirosława Pajora, w dniu 20 lutego 2018 r. odbędzie się Uroczysta Sesja Naukowa z okazji 65 - lecia pracy dydaktycznej Pana Profesora Wiesława Olszaka.


Wszystkich serdecznie zapraszamy.

26.01.2018Wizyta robocza pracowników ITM w firmie Rafamet

W dniu 25.01.2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Instytutu z władzami firmy Rafamet. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy oraz podjęcia zadań w zakresie badań doświadczalnych oraz prac rozwojowych dużych obrabiarek, które są specjalnością Firmy Rafamet - http://www.rafamet.com/pl/

06.12.2017Wizyta robocza pracowników ITM w oddziale KSC S.A. "CUKROWNIA KLUCZEWO"

W dniu 24 listopada odbyła się wizyta robocza pracowników ITM w oddziale KSC S.A. "CUKROWNIA KLUCZEWO" . Omawiano problemy eksploatacyjne związane z realizacją procesu technologicznego produkcji cukru. Rozmowy te są wstępem do nawiązania współpracy w zakresie modelowania i modyfikacji istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, prac projektowych, redukcji drgań oraz instalacji układów sensorycznych, niezbędnych w diagnostyce maszyn.

Dołożymy starań by nawiązana współpraca zaowocowała w przyszłości złożeniem wniosków o realizację dużych projektów badawczych i rozwojowych.

28.11.2017Wycieczka Studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji do oddziału KSC S.A. "CUKROWNIA KLUCZEWO"
obrazekW dniu 27.11.2017 odbyła się wycieczka studentów kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji do Cukrowni Kluczowo. Celem wycieczki było pokazanie studentom praktycznego zastosowania systemów automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych z uwzględnieniem ich elementów składowych i podsystemów technologicznych.
27.11.2017Międzynarodowa konferencja naukowa MANUFACTURING 2017

Celem  konferencji było zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć naukowych oraz wdrożeń w obszarze projektowania, wytarzania oraz eksploatacji  maszyn i urządzeń. Głównym motywem przewodnim konferencji był przemysł 4.0 określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej. W konferencji tej uczestniczyło liczne grono naukowców Instytutu Technologii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Artykuł naszych pracowników, dr hab. inż. Andrzeja Jardzioch, prof. ZUT oraz mgr inż. Bartosza Skobieja pt.: „Job Scheduling Problem in a Flow Shop System with Simulated Hardening Algorithm” został uznany za jeden z najlepszych artykułów konferencji.

Artykuł jest dostępny na stronie:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68619-6_10

Jardzioch A., Skobiej B., Job Scheduling Problem in a Flow Shop System with Simulated Hardening Algorithm, Advances in Manufacturing, 2018, pp. 101-109.

21.11.2017Obchody Jubileuszu prof. dra hab. inż. Prof. Edmunda Wittbrodta 

W dniu 17. listopada 2017 w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem Prof. Edmunda Wittbrodta.

Prof. Edmund Wittbrodt jest współtwórcą metody sztywnych elementów skończonych oraz autorem metody hybrydowej sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych w zastosowaniu do dynamiki układów o zmiennej w czasie konfiguracji. Notkę dotyczącą szczegółów obchodów można znaleźć pod tym linkiem.

Miło nam powiadomić, że wykład plenarny wygłosił nasz Dziekan dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT. W uroczystościach uczestniczyli ponadto prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT oraz przedstawiciele Dyrekcji Instytutu Technologii Mechanicznej w osobach dra hab. inż. Arkadiusza Parusa i dra hab. inż. Marcina Chodźko.