Aktualności


16.11.201880-lecie urodzin Profesora Krzysztofa Marchelka
Dziekan serdecznie zaprasza wszystkich pracowników na uroczystą Sesję Naukową, związaną z obchodami 80-lecia urodzin Profesora Krzysztofa Marchelka, która odbędzie się 16 listopada 2018 o godz. 9.00 w Sali Auditorium Maximum (s.301) budynku głównego WIMiM.
1.10.2018Europejska Noc Naukowców 2018/2019

 

Podczas dwóch dni Europejskiej Nocy Naukowców pracownicy oraz doktoranci Instytutu Technologii Mechanicznej dostarczali wiedzy i rozrywki zwiedzającym ZUT. W ramach pokazów zademonstrowano pracę robota przemysłowego, maszyn CNC, drukarek 3D oraz egzoszkieletu kończyny górnej. Z szacunków organizatorów we wszystkich wydarzeniach tegorocznej Nocy Naukowców wzięło udział prawie 10 tysięcy osób. 

06.09.2018 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 06 września 2018 roku zmarł w wieku 93 lat prof. dr inż. dr h.c. multi Wiesław Bogumił Olszak

Wybitny uczony i specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców.

Żegnamy byłego Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej, wieloletniego Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej obecnie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. Doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Za działalność naukowo-techniczną, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem za Zasługi dla Rozwoju Nauki na Pomorzu Zachodnim. W czasie wojny był żołnierzem oddziałów AK walczących na Kielecczyźnie o wolność Polski, za co został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności.  
 
W Zmarłym żegnamy Człowieka szlachetnego i życzliwego, wspaniałego współpracownika,  Kolegę i Przyjaciela. Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Inżynierii  Mechanicznej i Mechatroniki ZUT. 
 
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 11 września 2018 roku, o godzinie 14.00,  w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

02.07.2018Wycieczka studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji do firmy IKEA Industry w Stepnicy

W dniu 26 czerwca 2018r. odbyła się wycieczka studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji do firmy IKEA Industry w Stepnicy. Oddział ten przerabia skupowaną z lasów sosnę na tarcicę, a następnie wykonuje meble z niewykończonego drewna. Głównym celem wycieczki było zapoznanie studentów z przebiegiem procesów oraz pracą poszczególnych działów istniejących w przedsiębiorstwie. Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszył się dział Lean Management. To właśnie dzięki pracownikom tego działu studenci mieli możliwość zobaczyć jak w praktyce wykorzystuje się nowoczesne metody i narzędzia zarządzania produkcją i jakością oraz w jaki sposób zaproponowane przez nich rozwiązania wpłynęły na zmniejszenie strat w całym procesie produkcyjnym.

Wyjazd został uznany za udany i owocny w nowe doświadczenia, za co serdecznie dziękujemy pracownikom zakładu IKEA zaangażowanym w zorganizowanie wycieczki oraz za poświęcony czas i poczęstunek.

30.06.2018II Rajd rowerowy ITM 

Tym razem amatorzy dwóch kółek i rajdów rowerowych z pod szyldu „ITM i przyjaciele” wybrali się do Niemieckiej miejscowości Gratz. Razem pokonali ponad 72 km. Uczestnicy byli tak zadowoleni, że już planują przyszłe trasy. Zapraszamy !  

20.06.2018Film promocyjny WIMIM ZUT

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego kierunków realizowanych na WIMIM.

 

 

 

11.06.2018

Reprezentacja ZUT i ITM na biegu NCDC Business Race

W Sobotę 09.06.2018 w ramach biegu sztafet firmowych NCDC Business Race wystartował zespół ZUT w którym biegło trzech pracowników ITM. Sztafeta w składzie Michał Szydłowski, Michał Dolata, Karol Miądlicki i Piotr Miądlicki zajęła 72 miejsce z czasem 1:22:01 (startowało 360 sztafet). Oficjalne wyniki znaleźć można znaleźć na stronie organizatora

23.05.2018I Rajd rowerowy ITM 

W ostatni weekend odbył się I Rajd ITM. Wycieczka nad Świdwie w doborowym towarzystwie dostarczyła nam mnóstwo przyjemności i okazji do rozmów.

Zapraszamy na kolejne wyprawy.

08.05.2018

Koło Naukowe "Lean Manufacturing" spotkanie przedsiębiorstw i pracowników ITM

Głównym celem spotkania było omówienia szczegółowych zasad współpracy i sporządzenie harmonogramu spotkań największych firm naszego regionu z nowym Kołem Naukowym „Lean Manufacturing”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich przedsiębiorstw jak:

1.       Cargotec Poland Sp. z o.o.

2.       DGS Poland

Przedstawiciele firm zaprezentowali bazę warsztatów praktycznych z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Pierwsze spotkania Koła Naukowego w firmach odbędą się pierwszej połowie czerwca.

20.04.2018

Studia dualne: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0

W związku ze strategią rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w kierunku zapewnienia kadr dla Przemysłu 4.0, złożony został projekt w ramach Programu Osi III Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020.

„Studia dualne”, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 w NCBiR

2014-2020 uzyskał pozytywne oceny merytoryczne i jest w fazie negocjacji.

W ramach projektu ma być otworzony nowy kierunek studiów o profilu praktycznym: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców.

11.04.2018 

Wycieczka Studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji do firmy ae group w Strzelcach Krajeńskich

W dniu 11.04.2018 odbyła się wycieczka studentów kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji do firmy ae group w Strzelach Krajeńskich. Celem wycieczki było pokazanie studentom procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, a także zaobserwowanie przepływów informacji oraz zależności występujących pomiędzy działami jakości, produkcji oraz bezpieczeństwem pracy. Co więcej studenci mieli możliwość zobaczyć w praktyce wdrożone nowoczesne metody zarządzania produkcją, dotyczące w szczególności inżynierii jakości.

05.03.2018

Porozumienie o współpracy z MABO sp. z o.o.

27-02-2018 r. zostało podpisane porozumienie o kontynuacji w przyszłości prowadzonej obecnie współpracy naukowo-technicznej. Firma MABO sp. z o.o. i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, reprezentowanym przez WIMiM, wyrażają intencje długofalowej współpracy w zakresie: wspólnej realizacji projektów badawczo rozwojowych (B+R) oraz prac badawczo wdrożeniowych.

 

24.02.2018Szkolenie pracowników ITM z systemu SCADA/MAPS 
obrazek

W dniach 19-21.02.2018 Pracownicy ITM szkolili się z zakresu systemu SCADA oferowanego przez firmę Mitsubishi. MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) posiada otwartą architekturę i  przeznaczony jest do wszystkich zastosowań przemysłowych, w których do sterowania i monitorowania używane są sterowniki PLC lub zdalne moduły transmisyjne.  

15.02.2018Onet pisze o działaniach ITM 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem umieszczonym na portalu onet.pl dotyczącego projektu realizowanego przez ITM.  Odnośnik do artykułu pod tytułem: Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym powstaje "dźwig przyszłości" znajdą Państwo poniżej. 

https://szczecin.onet.pl/na-zachodniopomorskim-uniwersytecie-technologicznym-powstaje-dzwig-przyszlosci/

12.02.2018 Stypendia dla studentów 

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium Zalando na rok akademicki 2017/2018. Konkurs adresowany jest do studentów. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł. Szczegóły na stronie organizatora. 

07.02.2018Porozumienie o współpracy z FAURECIA GORZÓW S. A.  

07-02-2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (reprezentowanym przez WIMiM) a firmą FAURECIA GORZÓW  S. A. Strony porozumienia w ramach współpracy wyraziły intencję podejmowania wspólnych prac badawczo rozwojowych, wprowadzania do programu kształcenia na studiach I, II i III stopnia, tematyki związanej z zagadnieniami zgłoszonymi przez FAURECIA GORZÓW  S. A., kierowania wybranych studentów na praktyki zawodowe, promowania wybranych problemów technicznych poprzez organizowanie wspólnie z FAURECIA konkursów na najlepszą pracę dyplomową, włączania do propozycji tematów prac dyplomowych zagadnień zgłoszonych przez firmę FAURECIA a w szczególności aktywnego wspierania Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w realizacji programu praktyk studenckich i stażów absolwentów.
04.02.2018Koło Naukowe Lean Manufacturing spotkanie organizacyjne pracowników ITM i przedsiębiorstw

Z inicjatywy firmy Cargotec Poland Sp. z o. o. w dniu 02.02.2018 odbyło się spotkanie pasjonatów filozofii Lean Management na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Głównym celem spotkania było omówienia zasad współpracy największych firm naszego regionu z nowym Kołem Naukowym „Lean Management”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich przedsiębiorstw jak:

1.       Cargotec Poland Sp. z o.o.

2.       DGS Poland

3.       Bridgestone Stargard Sp. z o. o.

4.       3shape Poland

5.       Radiometer Sp. z o. o.

Przedstawiciele firm zadeklarowali chęć zorganizowania warsztatów praktycznych z zakresu nowoczesnych metod zarzadzania. Planowane warsztaty będą związane z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów występujących w firmach z wykorzystaniem takich metod jak: 5S, SMED, TPM, analiza 8D.

Koło Naukowe Lean Management zostanie utworzone w marcu 2018 pod patronatem firm.

03.02.2018Uroczysta Sesja Naukowa z okazji 65 lecia pracy dydaktycznej Pana Profesora Wiesława Olszaka

Chcielibyśmy z przyjemnością powiadomić, że pod Patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, prof. Mirosława Pajora, w dniu 20 lutego 2018 r. odbędzie się Uroczysta Sesja Naukowa z okazji 65 - lecia pracy dydaktycznej Pana Profesora Wiesława Olszaka.


Wszystkich serdecznie zapraszamy.

26.01.2018Wizyta robocza pracowników ITM w firmie Rafamet

W dniu 25.01.2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Instytutu z władzami firmy Rafamet. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy oraz podjęcia zadań w zakresie badań doświadczalnych oraz prac rozwojowych dużych obrabiarek, które są specjalnością Firmy Rafamet - http://www.rafamet.com/pl/

06.12.2017Wizyta robocza pracowników ITM w oddziale KSC S.A. "CUKROWNIA KLUCZEWO"

W dniu 24 listopada odbyła się wizyta robocza pracowników ITM w oddziale KSC S.A. "CUKROWNIA KLUCZEWO" . Omawiano problemy eksploatacyjne związane z realizacją procesu technologicznego produkcji cukru. Rozmowy te są wstępem do nawiązania współpracy w zakresie modelowania i modyfikacji istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, prac projektowych, redukcji drgań oraz instalacji układów sensorycznych, niezbędnych w diagnostyce maszyn.

Dołożymy starań by nawiązana współpraca zaowocowała w przyszłości złożeniem wniosków o realizację dużych projektów badawczych i rozwojowych.

28.11.2017Wycieczka Studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji do oddziału KSC S.A. "CUKROWNIA KLUCZEWO"
obrazekW dniu 27.11.2017 odbyła się wycieczka studentów kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji do Cukrowni Kluczowo. Celem wycieczki było pokazanie studentom praktycznego zastosowania systemów automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych z uwzględnieniem ich elementów składowych i podsystemów technologicznych.
27.11.2017Międzynarodowa konferencja naukowa MANUFACTURING 2017

Celem  konferencji było zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć naukowych oraz wdrożeń w obszarze projektowania, wytarzania oraz eksploatacji  maszyn i urządzeń. Głównym motywem przewodnim konferencji był przemysł 4.0 określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej. W konferencji tej uczestniczyło liczne grono naukowców Instytutu Technologii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Artykuł naszych pracowników, dr hab. inż. Andrzeja Jardzioch, prof. ZUT oraz mgr inż. Bartosza Skobieja pt.: „Job Scheduling Problem in a Flow Shop System with Simulated Hardening Algorithm” został uznany za jeden z najlepszych artykułów konferencji.

Artykuł jest dostępny na stronie:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68619-6_10

Jardzioch A., Skobiej B., Job Scheduling Problem in a Flow Shop System with Simulated Hardening Algorithm, Advances in Manufacturing, 2018, pp. 101-109.

21.11.2017Obchody Jubileuszu prof. dra hab. inż. Prof. Edmunda Wittbrodta 

W dniu 17. listopada 2017 w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem Prof. Edmunda Wittbrodta.

Prof. Edmund Wittbrodt jest współtwórcą metody sztywnych elementów skończonych oraz autorem metody hybrydowej sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych w zastosowaniu do dynamiki układów o zmiennej w czasie konfiguracji. Notkę dotyczącą szczegółów obchodów można znaleźć pod tym linkiem.

Miło nam powiadomić, że wykład plenarny wygłosił nasz Dziekan dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT. W uroczystościach uczestniczyli ponadto prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT oraz przedstawiciele Dyrekcji Instytutu Technologii Mechanicznej w osobach dra hab. inż. Arkadiusza Parusa i dra hab. inż. Marcina Chodźko.